หน้าแรก   |   บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส   |   บริการสำหรับองค์กร บริการสมาชิกบัตร   |   แผนผังเว็บไซต์
หน้าแรก
 Merchant Services
English
  การรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส การจัดการธุรกิจของร้านค้า เพิ่มพูนผลกำไรด้วยความผูกพันของท่านกับลูกค้า
Select Your Country:
เริ่มต้น...
 
 

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส มีความมุ่งมั่นในการป้องกันข้อมูลของสมาชิกบัตรมาเป็นเวลายาวนาน

การรั่วไหลของข้อมูลทำให้เกิดผลกระทบในแง่ลบต่อผู้บริโภค สถานธุรกิจ และผู้ออกบัตร แม้แต่อุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวก็สามารถทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของบริษัทฯและทำให้ความสามารถในการประกอบธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอ่อนด้อยลง การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนี้ด้วยการประยุกต์ใช้นโยบายการดำเนินงานด้านความปลอดภัยข้อมูลของอเมริกัน เอ็กซ์เพรส สามารถทำให้ลูกค้าของท่านรู้สึกปลอดภัยมากขึ้น และยังช่วยส่งเสริมชื่อเสียงธุรกิจของท่านอีกด้วย

 
 
 

ความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาความปลอดภัยข้อมูล
ท่านสมาชิกบัตรให้ความไว้วางใจอเมริกัน เอ็กซ์เพรสในด้านการบริการและการป้องกันข้อมูลในระดับสูงสุด นี่คือเหตุผลว่าทำไมบริษัทฯจึงได้พัฒนานโยบายการดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยข้อมูลขึ้น อีกทั้งยังร่วมมือกับสถานธุรกิจและผู้ให้บริการเพื่อช่วยเหลือให้ท่านก่อตั้งโปรแกรมความปลอดภัยที่เหมาะสม

ประวัติของบริษัทฯในการเข้าร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน PCI
อเมริกัน เอ็กซ์เพรสเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของคณะกรรมการมาตรฐานความปลอดภัย PCI คณะกรรมการนี้มีภารกิจในการบริหารวิวัฒนาการอันไม่หยุดยั้งของมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล PCI และเพื่อสนับสนุนการนำมาตรฐานนี้มาใช้งานในอุตสาหกรรมบัตรชำระเงิน การเข้าร่วมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการทำให้ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสสามารถสานต่อความมุ่งมั่นของบริษัทฯในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลในทุกแง่มุมด้วยความบากบั่นพยายามสูงสุด

 
 
 

สถานธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการป้องกันข้อมูลของท่านสมาชิกบัตร ในการตกลงยอมรับบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ท่านได้ยินยอมในเงื่อนไขข้อตกลงการรับบัตรเรียบร้อยแล้ว โดยเงื่อนไขดังกล่าวนี้รวมถึงนโยบายการดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เราทำงานด้วยกันในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูล PCI ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายการดำเนินงานเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราได้จากในเวบไซต์นี้ ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างการจัดทำเว็บและนโยบาย ข้อกำหนดของนโยบายจะถือเป็นที่สุด