Kontakta oss  |  
  |  
Select Your Country:
KOMMA IGÅNG...
 
 

Säkerställandet av skyddet av kortmedlemmarnas data är ett långsiktigt åtagande av hög prioritet inom American Express.

Missbruk av data påverkar kunder, affärspartner och kortutfärdare negativt. Även en enstaka incident kan allvarligt skada ett företags varumärke och förmåga att effektivt bedriva affärsverksamhet Då vi bemöter sådana hot genom att införa en datasäkerhetspolicy kan Kortinnehavare känna sig säkrare, lönsamheten öka och företagets anseende höjas.

 
 
 

Vårt långvariga engagemang i datasäkerhet
Kortmedlemmarna litar på att American Express tillhandahåller service och skydd på högsta nivå. Det är därför som vi har utvecklat vår datasäkerhetspolicy och samarbetar med affärspartners och tjänsteleverantörer för att hjälpa dem att införa lämpliga säkerhetsrutiner.

Historik över vårt deltagande i betalkortsbranschens utveckling av standarder
American Express är en av de medlemmar som har varit med och grundat PCI Security Standards Council. Detta råd har i uppgift att sköta den fortgående utvecklingen av betalkortsbranschens datasäkerhetsstandard (PCI?Data Security Standard) och främja dess spridning i branschen. Genom att sitta med i rådet fortsätter American Express sitt engagemang i att aktivt driva alla aspekter av datasäkerhet.

 
 
 

Affärspartnern spelar en viktig roll när det gäller att skydda kortmedlemmarnas information. När du tackar ja till att ta emot American Express®-kortet innebär det att du godkänner villkoren i vårt kortavtal. Där ingår den datasäkerhetspolicy som vi använder för att tillsammans arbeta för införandet av betalkortsmarknadens datasäkerhetsstandard. Vår datasäkerhetspolicy finns att läsa på den här webbplatsen. Om det skulle finnas någon motsättning mellan det som står på webbplatsen och det som står i policyn, är det policyn som gäller.

 
 
Pressrelease | Kontantuttag | Resebyråer | Om American Express
Visa  Regler för webbplatsenVarumärkenInformation, integritet och om cookies Copyright © 2014  American Express Company. Alla rättigheter förbehålles. Användare av denna webbplats förbinder sig att följa riktlinjerna i avsnittet Regler för webbplatsen för American Express.